คุณถาวรโฮมสเตย์

  1. ชื่อเจ้าของ : คุณถาวร มันดาทอง
  2. ที่อยู่ : 139 หมู่ที่ 2 (ซอย 13 ล่าง) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
  3. โทรศัพท์ : 089-8260570
  4. อีเมล์ : -
  5. รูปแบบห้องพัก : Homestay พักในบริเวณเดียวกันกับเจ้าของบ้าน ห้องแอร์ 3 ห้อง ห้องพัดลม 1 ห้อง ห้องน้ำรวม 2 ห้อง
  6. อัตราค่าที่พัก : ห้องแอร์ 250 บาท/คน ห้องพัดลม 200 บาท/คน
  7. บริการอื่นๆ : บริการอาหารเช้า (กาแฟ/ปาท่องโก๋) ชุดตักบาตรข้าวเหนียว
  8. รายละเอียดเพิ่มเติม : -
     
 
     
 
  
 
  
Visitors: 56,138