มีสุขโฮมสเตย์

  1. ชื่อเจ้าของ : คุณหนูทัด มีสุข
  2. ที่อยู่ : 143 หมู่ที่ 2 (ซอย 13 ล่าง) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
  3. โทรศัพท์ : 087-8548152
  4. อีเมล์ : -
  5. รูปแบบห้องพัก : Homestay พักในบริเวณเดียวกันกับเจ้าของบ้าน ห้องรวมพัดลม ห้องน้ำรวม 2 ห้อง
  6. อัตราค่าที่พัก : 200 บาท/คน
  7. บริการอื่นๆ : บริการอาหารเช้า (กาแฟ/ปาท่องโก๋)
  8. รายละเอียดเพิ่มเติม : -
     
 
      
 
      
Visitors: 56,138