ภาพวาดเทคนิคบาติก

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ภาพวาดเทคนิคบาติก

ยี่ห้อ : คลัสเตอร์ของฝากจังหวัดเลย

ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์

ภาพวาดของที่ระลึกจังหวัดเลย  วาดโดยใช้เทคนิคบาติกด้วยฝีมือของสมาชิกแต่คน โดยมีเจตนาที่จะให้ผู้ที่มาเที่ยวจังหวัดเลย ซื้อไปเพื่อเป็นของที่ระลึก แต่เนื่องจากฝีมือของสมาชิกแต่ละท่านแตกต่างกัน ดังนั้นการลงสีอาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง โดยภาพมีให้เลือกสามแบบ คือ ภาพผีตาโขน ภาพภูกระดึงและภาพตลาดเชียงคาน (ไม่รวมกรอบ)

ขนาด : กว้าง 14  นิ้ว  และยาว 14 นิ้ว 

99 บาท

  • รหัส : XXXXX ยี่ห้อ :ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน รุ่น : ผลิตโดย : กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยบ้านบุ่งผักก้าม
    0 บาท

  • ยี่ห้อ : ภู อังลัง รุ่น : ฮ้ง ผีตาโขน ผลิตโดย : กลุ่มศิลปะพื้นบ้านด้ายซ้าย
    70 บาท
Visitors: 56,138