ปุ๋ยอินทรย์ตราหมอเห็ด

ยี่ห้อ : ตราหมอเห็ด

รุ่น : ปุ๋ยอินทรีย์

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนเห็ดและปุ๋ยไทเลย

ปุ๋ยอินทรีย์ตราหมอเห็ดช่วยปรับโครงสร้างดินให้อุดมสมบูรณ์, ร่วนซุยดีช่วยให้รากดูดสารอาหารได้ดีขึ้น, ช่วยต้านทานโรคและแมลงได้ดี

วิธีการใช้ : นาข้าว, พืชไร่, พืนสวน 30-60 กิโลกรัมต่อไร่ ไม้ผล,ยางพารา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น ควรใช้ตั้งแต่เตรียมดิน โดยผสมคลุกเคล้ากับดินหรือรองก้นหลุม

ส่วนประกอบ : มูลสัตว์ 39%, ก้อนเชื้อเห็ดเก่า 59%, โมลาสและจุลินทรีย์เข้มข้น 2%

ขนาด : 30 กิโลกรัม

 


 • 5236147405781.jpg
  ยี่ห้อ : พาดาใยบวบ รุ่น : ใยบวบวงรี(ขัดผิว) ผลิตโดย : กลุ่มพาดาใยบวบ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยบวบ ผลิตโดยกลุ่มพาดาใยบวบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยบวบมาเป็นของใช้ชนิดต่างๆ โดยใช้วัสดุจากธรร...

 • 5236154190698.jpg
  ยี่ห้อ : พาดาใยบวบ รุ่น : ใยบวบมีสาย(ขัดผิว) ผลิตโดย : กลุ่มพาดาใยบวบ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยบวบ ผลิตโดยกลุ่มพาดาใยบวบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยบวบมาเป็นของใช้ชนิดต่างๆ โดยใช้วัสดุจากธร...
  120 บาท

 • 5236164582978.jpg
  ยี่ห้อ : พาดาใยบวบ รุ่น : รองเท้าแตะใยบวบ ผลิตโดย : กลุ่มพาดาใยบวบ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยบวบ ผลิตโดยกลุ่มพาดาใยบวบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยบวบมาเป็นของใช้ชนิดต่างๆ โดยใช้วัสดุจากธรรมช...
  160 บาท

 • 5236158817078.jpg
  ยี่ห้อ : พาดาใยบวบ รุ่น : ใยบวบไม้ถูหลัง ผลิตโดย : กลุ่มพาดาใยบวบ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยบวบ ผลิตโดยกลุ่มพาดาใยบวบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยบวบมาเป็นของใช้ชนิดต่างๆ โดยใช้วัสดุจากธรรมชา...
  70 บาท
Visitors: 56,138