กลุ่มอื่นๆ


 • ยี่ห้อ : ตราหมอเห็ด รุ่น : ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนเห็ดและปุ๋ยไทเลย ปุ๋ยอินทรีย์ตราหมอเห็ดช่วยปรับโครงสร้างดินให้อุดมสมบูรณ์, ร่วนซุยดีช่วยให้รากดูดสารอาหารได้ดีขึ้น, ช...

 • 5236147405781.jpg
  ยี่ห้อ : พาดาใยบวบ รุ่น : ใยบวบวงรี(ขัดผิว) ผลิตโดย : กลุ่มพาดาใยบวบ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยบวบ ผลิตโดยกลุ่มพาดาใยบวบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยบวบมาเป็นของใช้ชนิดต่างๆ โดยใช้วัสดุจากธรร...

 • 5236154190698.jpg
  ยี่ห้อ : พาดาใยบวบ รุ่น : ใยบวบมีสาย(ขัดผิว) ผลิตโดย : กลุ่มพาดาใยบวบ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยบวบ ผลิตโดยกลุ่มพาดาใยบวบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยบวบมาเป็นของใช้ชนิดต่างๆ โดยใช้วัสดุจากธร...
  120 บาท

 • 5236164582978.jpg
  ยี่ห้อ : พาดาใยบวบ รุ่น : รองเท้าแตะใยบวบ ผลิตโดย : กลุ่มพาดาใยบวบ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยบวบ ผลิตโดยกลุ่มพาดาใยบวบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยบวบมาเป็นของใช้ชนิดต่างๆ โดยใช้วัสดุจากธรรมช...
  160 บาท

 • 5236158817078.jpg
  ยี่ห้อ : พาดาใยบวบ รุ่น : ใยบวบไม้ถูหลัง ผลิตโดย : กลุ่มพาดาใยบวบ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยบวบ ผลิตโดยกลุ่มพาดาใยบวบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยบวบมาเป็นของใช้ชนิดต่างๆ โดยใช้วัสดุจากธรรมชา...
  70 บาท
Visitors: 56,138