ฮ้ง ผีตาโขน

ยี่ห้อ : ภู อังลัง

รุ่น : ฮ้ง ผีตาโขน

ผลิตโดย : กลุ่มศิลปะพื้นบ้านด้ายซ้าย

70 บาท

  • รหัส : XXXXX ยี่ห้อ :ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน รุ่น : ผลิตโดย : กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยบ้านบุ่งผักก้าม
    0 บาท

  • DSC01618
    ชื่อผลิตภัณฑ์ : ภาพวาดเทคนิคบาติก ยี่ห้อ : คลัสเตอร์ของฝากจังหวัดเลย ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ ภาพวาดของที่ระลึกจังหวัดเลย วาดโดยใช้เทคนิคบาติกด้วยฝีมือของสมาชิกแต่คน โดยมีเจต...
    99 บาท
Visitors: 56,138