กลุ่มของที่ระลึก • รหัส : XXXXX ยี่ห้อ :ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน รุ่น : ผลิตโดย : กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยบ้านบุ่งผักก้าม
  0 บาท

 • ยี่ห้อ : ภู อังลัง รุ่น : ฮ้ง ผีตาโขน ผลิตโดย : กลุ่มศิลปะพื้นบ้านด้ายซ้าย
  70 บาท

 • DSC01618
  ชื่อผลิตภัณฑ์ : ภาพวาดเทคนิคบาติก ยี่ห้อ : คลัสเตอร์ของฝากจังหวัดเลย ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ ภาพวาดของที่ระลึกจังหวัดเลย วาดโดยใช้เทคนิคบาติกด้วยฝีมือของสมาชิกแต่คน โดยมีเจต...
  99 บาท
Visitors: 56,138