หมวกไหมพรม

ยี่ห้อ : ฝีมือแม่

รุ่น : หมวก

ผลิตโดย : กลุ่มถักทอไหมพรมบ้านวงเวียน

0 บาท

 • DSC01805.JPG
  ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อยืดภาพวาดเทคนิคบาติก ยี่ห้อ : คลัสเตอร์ของฝากจังหวัดเลย ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ เสื้อยืดภาพวาดเทคนิคบาติก ใช้เสื้อยืดที่ผลิตจากผ้าคอตต้อน 100 เปอร์เซ็นต...
  250 บาท

 • ยกดอก.jpg
  ยี่ห้อ : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชรรุ่น : ผ้าทอยกดอก ผลิตโดย : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร ผลิตโดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร ทอโดยใช้ด้ายเส้นยืนเป็นด้ายโทรเรและ...
  180 บาท

 • ราชวัตร.jpg
  ยี่ห้อ : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชรรุ่น : ผ้าทอลายราชวัฏ ผลิตโดย : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร ผลิตโดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร ทอโดยใช้ด้ายเส้นยืนเป็นด้ายโทรเ...
  180 บาท

 • หมากรุก.jpg
  ยี่ห้อ : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชรรุ่น : ผ้าทอตราหมากรุก ผลิตโดย : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร ผลิตโดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร ทอโดยใช้ด้ายเส้นยืนเป็นด้ายโทร...
  180 บาท

 • ขะม้า.jpg
  ยี่ห้อ : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชรรุ่น : ผ้าขาวม้า(otop 3 ดาว) ผลิตโดย : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร ผลิตโดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร ทอโดยใช้ด้ายเส้นยืนเป็นด...
  100 บาท

 • มัดหมี่.jpg
  ยี่ห้อ : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชรรุ่น : ผ้าทอมัดหมี่ผสมลายขิด ผลิตโดย : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร ผลิตโดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร ทอโดยใช้ด้ายเส้นยืนเป็นด...
  200 บาท

 • DSC02200.JPG
  ยี่ห้อ : กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านติดต่อหมู่ 9 รุ่น : กระเป๋าถือสุภาพสตรีลายเกร็ดมังกร ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านติดต่อหมู่ 9 ถักด้วยมือล้วนๆจากด้ายไนลอนอย่างดีมีความทนทานใช้ได้นาน ขนาด...
  1,300 บาท
Visitors: 56,138