ผ้าทอมัดหมี่ผสมลายขิด

ยี่ห้อ : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร
รุ่น : ผ้าทอมัดหมี่ผสมลายขิด

ผลิตโดย : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร

ผลิตโดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร ทอโดยใช้ด้ายเส้นยืนเป็นด้ายโทรเรและทอด้วยด้ายไหมประดิษฐ์ ขนาดหน้ากว้าง 90 เซ็นติเมตร มี 3 สี (สีม่วง สีน้ำเงินและสีน้ำตาล)

ขนาดบรรจุ : ราคาจำหน่าย/เมตร

200 บาท
Visitors: 56,138