ผ้าขาวม้า(otop 3 ดาว)

ยี่ห้อ : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร
รุ่น : ผ้าขาวม้า(otop 3 ดาว)

ผลิตโดย : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร

ผลิตโดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกำเนิดเพชร ทอโดยใช้ด้ายเส้นยืนเป็นด้ายโทรเรและทอด้วยด้ายฝ้าย ขนาดหน้ากว้าง 70 เซ็นติเมตร ยาว 2 เมตร มี 2 ลาย (ลายคีบและลายหมากรุก) เหมาะสำหรับตัดเป็นเสื้อและใช้สอยเอนกประสงค์

ขนาดบรรจุ : ผืน

100 บาท
Visitors: 56,138