กระเป๋าถือสุภาพสตรีลายเกร็ดมังกร

ยี่ห้อ : กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านติดต่อหมู่ 9

รุ่น : กระเป๋าถือสุภาพสตรีลายเกร็ดมังกร

ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านติดต่อหมู่ 9

ถักด้วยมือล้วนๆจากด้ายไนลอนอย่างดีมีความทนทานใช้ได้นาน

ขนาดบรรจุ : กว้าง 5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว

1,300 บาท
Visitors: 56,138